رازهای جذب مشتری

چرا جذب مشتری مهم است؟ چطور باید مشتریان بیشتری جذب کنیم؟ نقش دکتر میثم شکری ساز در راستای افزایش مشتری در یک سازمان   آیا به عنوان یک کارآفرین یا مدیر کسب‌و کار به تازگی سازمانی را راه‌انداز...
خواندن ادامه

هدف‌گذاری برای موفقیت

هدف‌گذاری چیست؟ کمک‌های دکتر میثم شکری ساز در راه هدف‌گذاری چیست؟ اهمیت هدف‌گذاری از دیدگاه دکتر میثم شکری ساز اهداف خود را حتما یادداشت کنید...
خواندن ادامه

کارآفرینان چطور از محدودیت‌ها فرصت خلق می‌کنند

زمانی که به عنوان یک کارآفرین پا به دنیای کسب و کار می‌گذارید باید برای هر موقعیت خاصی آماده باشید. در واقع کارآفرینی در مسیرهای توسعه کسب و کار جدید می‌تواند درصد موفقیت بیشتری داشته باشد. از همین روی بسیاری از افراد کارآفرین در زمینه کاری خود همواره محدودیت‌هایی را باید پشت سر بگذارند. وجود محدودیت و چالش‌هایی از این قبیل را نمی‌توان در مسیر کارآفرینی و توسعه کسب و کار انکار کرد. در واقع یک کارآفرین موفق باید بتواند از هر محدودیت، یک فرصت ایجاد کند....
خواندن ادامه