تماس با ما

اطلاعات تماس
آدرس دفتر مرکزی :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان موج، تقاطع توحید 3، پلاک 4

آدرس دفتر اصفهان : اصفهان ، خیابان سعادت آباد جنب بانک ملی ایران
ساعات کار مرکز : ۹ صبح الی ۷ بعدازظهر سامانه پیام کوتاه : 30006016 ایمیل مرکز : info@elearnpars.org
کد پستی : 8168653574 شماره فکس : 02145812404 کارشناس رسیدگی به شکایات مشتریان : 09199722525
تلفن دفتر مرکزی: 021-91003558     رسیدگی به شکایات :

09190382666

09921597849

تلفن های مرکز :

021-91300007-8

03191009001

03191009701

       
خانم فرشید 09190226100 خانم فتاحی 09195757100 خانم مقدم 09198002180
خانم مستاجران 09190325858 خانم مختاری 09195399002 خانم حق پرست 09199315003
خانم بیدکانی

09135900477

خانم پیمانی 09190754900 خانم حیدری 09190844600
خانم یزدانی 09190759300 خانم گلچین 09194084006 آقای لطفی 09196811518
خانم باطنی 09195399001 خانم بیات 09190845100 خانم یعقوبی 09197816800
خانم شهریاری 09101818272 خانم عباسی 09190861007 آقای توکلی 09190863400
خانم اسماعیلی 09199661066 خانم فرهادیه 09196988650 خانم خلیلی 09196811517
خانم کیانپور 09195757200 خانم قاضی عسگر 09199986633 خانم ترابی 09199315100
خانم مردانی 09197800188 خانم شکری 09190226200    
خانم ضیایی 09199798585 آقای نوروزی 09190894300    
خانم قاری 09190395696 داوودی 09199327001