روش های پرداخت

روش های پرداخت به 3 شکل است :

روش اول :

ثبت نام آنلاین با انتخاب خدمت مورد نظر

روش دوم :

واریز آنلاین به صورت مبلغ دلخواه از طریق درگاه پرداخت آنلاین در منوی کاربری با عنوان افزایش اعتبار (شارژ کیف پول)

روش سوم :

شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور ،شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر به نام جناب آقای میثم شکری ساز واریز نمایید :

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور یا به صورت اینترنتی و موبایل بانک ، شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر واریز نمایید ؛

شماره حساب های مرکز توسعه آموزش هاي مجازي پارس جهت واریز وجه :

شماره کارت : 

۴۱۷۴-۲۵۶۴-۲۵۴۷-۷۹۴۰

بانک ملت bnk-meli bank-saderat
بانک ملت
شماره حساب:
8763465195
شماره کارت :
6104-3374-5393-1345
شماره شبا :
IR43 0120000000008763465195
 بانک ملی
شماره حساب:
۰۱۰۴۸۱۰۹۹۳۰۰۵
شماره کارت:
۶۰۳۷-۹۹۷۳-۴۰۹۸-۸۲۷۹
شماره شبا :
IR81 0170 0000 0010 4810 993005
 بانک صادرات
شماره حساب:
۰۱۰۲۳۲۶۹۵۷۰۰۶
شماره کارت:
۶۰۳۷-۶۹۷۴-۲۱۸۸-۹۶۸۱
شماره شبا :
IR12 0190 0000 0010 2326 9570 06