روش های پرداخت

روش های پرداخت به 3 شکل است :

روش اول :

ثبت نام آنلاین با انتخاب خدمت موردنظر از منوی تعرفه ها

روش دوم :

واریز آنلاین به صورت مبلغ دلخواه از طریق درگاه پرداخت آنلاین با کلیک بر روی دکمه روبرو پرداخت آزاد

روش سوم :

شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور ،شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر به نام جناب آقای میثم شکری ساز واریز نمایید :

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

bank_mellat bnk-meli bank-saderat
بانک ملت
شماره حساب:
۱۲۵۹۳۴۶۰/۵۷
شماره کارت :
۶۱۰۴-۳۳۷۶-۴۷۷۳-۸۱۸۴
شماره شبا :
IR59 0120 0000 0000 1259 3460 57
 بانک ملی
شماره حساب:
۰۱۰۴۸۱۰۹۹۳۰۰۵
شماره کارت:
۶۰۳۷-۹۹۷۳-۴۰۹۸-۸۲۷۹
شماره شبا :
IR81 0170 0000 0010 4810 993005
 بانک صادرات
شماره حساب:
۰۱۰۲۳۲۶۹۵۷۰۰۶
شماره کارت:
۶۰۳۷-۶۹۷۴-۲۱۸۸-۹۶۸۱
شماره شبا :
IR12 0190 0000 0010 2326 9570 06