روش های پرداخت

روش های پرداخت به 3 شکل است :

روش اول :

ثبت نام آنلاین با انتخاب خدمت مورد نظر

روش دوم :

واریز آنلاین به صورت مبلغ دلخواه از طریق درگاه پرداخت آنلاین در منوی کاربری با عنوان افزایش اعتبار (شارژ کیف پول)

روش سوم :

شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور ،شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر به نام جناب آقای میثم شکری ساز واریز نمایید :

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور یا به صورت اینترنتی و موبایل بانک ، شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر واریز نمایید ؛

شماره حساب های مرکز توسعه آموزش هاي مجازي پارس جهت واریز وجه :

شماره کارت : 

۴۱۷۴-۲۵۶۴-۲۵۴۷-۷۹۴۰

بانک توسعه تعاون bnk-meli bank-saderat
بانک توسعه تعاون
شماره حساب:
۱۴۱۴۱۱۱۴۰۶۲۳۹۴۱
شماره کارت :
۵۰۲۹-۰۸۷۰-۰۰۵۵-۰۴۷۸
شماره شبا :
IR110220141401114062394001
 بانک ملی
شماره حساب:
۰۱۰۴۸۱۰۹۹۳۰۰۵
شماره کارت:
۶۰۳۷-۹۹۷۳-۴۰۹۸-۸۲۷۹
شماره شبا :
IR81 0170 0000 0010 4810 993005
 بانک صادرات
شماره حساب:
۰۱۰۲۳۲۶۹۵۷۰۰۶
شماره کارت:
۶۰۳۷-۶۹۷۴-۲۱۸۸-۹۶۸۱
شماره شبا :
IR12 0190 0000 0010 2326 9570 06