تماس با ما

اطلاعات تماس
آدرس دفتر مرکزی :

تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان موج، تقاطع توحید 3، پلاک 4

آدرس دفتر اصفهان : اصفهان ، خیابان سعادت آباد جنب بانک ملی ایران
ساعات کار مرکز : ۹ صبح الی ۷ بعدازظهر خانم مستاجران 09190325858 خانم فرهادیه 09196988650
کد پستی : 8168653573 - 8168653574 خانم فتاحی 09195757100 خانم کمالی 09197786009
تلفن دفتر مرکزی: 021-91003558 خانم مختاری 09195399002 خانم فرشید 09190226100
تلفن های مرکز :

021-91300007-8

03191009001

03191009701

خانم قاضی عسگر 09199986633 خانم باطنی 09195399001
سامانه پیام کوتاه : 30006016 خانم بیدکانی 09135900477 خانم نصرالهی 09190893200
شماره فکس : 02145812404 خانم اسماعیلی 09199661066 آقای فروزنده 09190896300
ایمیل مرکز :

info@elearnpars.org

خانم حیدری 09190844600 خانم گلچین 09194084006
کارشناس رسیدگی به شکایات مشتریان : 09199722525 خانم مردانی 09197800188 خانم جامعی 09198717006
خانم کیانپور 09195757200 خانم موسوی 09190635777 خانم عباسی 09190861007
خانم شهریاری 09101818272 خانم واعظی 09190376555 خانم پیمانی 09190754900
خانم فیروزی 09197410666 آقای کیانی 09190265004 آقای ادیم 09130195116
خانم ترابی 09199315100 آقای لطفی 09196811518    
خانم بیات 09190845100 خانم یزدانی 09190759300    
خانم ضیایی 09199798585 آقای نوروزی 09190894300    
آقای انوری 09199321500