تماس با ما

اطلاعات تماس
آدرس دفتر مرکزی :

تهران، سعادت آباد بلوار دریا، خیابان توحید  سوم شرقی،  خیابان موج ، پلاک 4

   
آدرس دفتر اصفهان : اصفهان ، خیابان سعادت آباد جنب بانک ملی ایران خانم مستاجران 09190325858 خانم فرهادیه 09196988650
ساعات کار مرکز : ۹ صبح الی ۷ بعدازظهر خانم فتاحی 09195757100 خانم نوربخش 09190763002
کد پستی : 8168653573 - 8168653574 خانم مختاری 09195399002 خانم فرشید 09190226100
تلفن های مرکز : 8 الی 95022444-031 خانم قاضی عسگر 09199986633 خانم باطنی 09195399001
سامانه پیام کوتاه : 30006016 خانم بیدکانی 09135900477 خانم نصرالهی 09190893200
شماره فکس : 02189772377 خانم اسماعیلی 09199661066 آقای فروزنده 09190896300
ایمیل مرکز :

info@elearnpars.org

خانم حیدری 09190844600 خانم گلچین 09194084006
کارشناس رسیدگی به شکایات مشتریان : 09199722525 خانم مردانی 09197800188 خانم جامعی 09198717006
خانم کیانپور 09195757200 خانم موسوی 09190635777 خانم عباسی 09190861007
خانم شهریاری 09101818272 خانم واعظی 09190376555 خانم پیمانی 09190754900
خانم فیروزی 09197410666 آقای کیانی 09190265004 آقای ادیم 09130195116
خانم ترابی 09199315100 آقای لطفی 09196811518 خانم زینلی 09190171090
خانم بیات 09190845100 خانم یزدانی 09190759300 خانم وفایی 09190645333
خانم ضیایی 09199798585 آقای نوروزی 09190894300 خانم کمالی 09197786009
آقای انوری 09199321500