روش های پرداخت

روش های پرداخت به 3 شکل است :

روش اول :

ثبت نام آنلاین با انتخاب خدمت مورد نظر

روش دوم :

واریز آنلاین به صورت مبلغ دلخواه از طریق درگاه پرداخت آنلاین در منوی کاربری با عنوان افزایش اعتبار (شارژ کیف پول)

روش سوم :

شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور ،شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر به نام هولدینگ پارس پندار نهاد واریز نمایید :

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور یا به صورت اینترنتی و موبایل بانک ، شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر واریز نمایید ؛

شماره حساب های مرکز توسعه آموزش هاي مجازي پارس جهت واریز وجه :

شماره کارت : 

۴۱۷۴-۲۵۶۴-۲۵۴۷-۷۹۴۰

بانک ملت bnk-tosee bnk-tosee
بانک ملت
شماره حساب:
4890290830
شماره کارت :
6104-3374-0525-4242
شماره شبا :
IR41 0120000000004890290830
هولدینگ پارس پندار نهاد
 بانک توسعه تعاون
شماره حساب:
141411140623941
شماره کارت:
5029-0870-0055-0478 
شماره شبا :
IR11 0220141401114062394001
هولدینگ پارس پندار نهاد
 بانک رفاه کارگران
شماره حساب:
302194940
شماره کارت:
5894-6370-0011-2075
شماره شبا :
IR09 0130100000000302194940
هولدینگ پارس پندار نهاد

نظرات و دیدگاه ها