9 مرداد ، روز اهدای خون

در سال 1353 مرداد ماه، سازمان انتقال خون به منظور بهبود بخشیدن به اوضاع نامناسب خون رسانی و به دلیل گسترش فرهنگ اهدا، تدوین و تهیه خون و تولیدات سالم و مطمئن و رایگان برای برطرف نمودن احتیاج بیماران لازم است. از آن موقع به بعد، سالروز بنیان این سازمان در نهم مرداد ماه، روز اهدای خون نام گذاری شد. 
9 مرداد روز ملی اهدای خون و سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران گرامی بود.
مدرک گواهینامه دوره آموزش