21 شهریور ماه روز ملی سینما گرامی باد

با برگزاری جشن بزرگ سینما ایران مصادف است با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به کشور ایران که در سال 1379 به عنوان چهارمین جشن برگزار گردید ،که 21 شهریور ماه را روز ملی سینما معرفی کردند ، به همین مناسبت جشن خانه سینما نیز در این روز برپا می گردد.

21 شهریور ماه روز ملی سینما مبارک باد

دوره آموزش مدرک گواهینامه