معرفی نسخه جدید ایزو 27001

معرفی نسخه جدید ایزو 27001

برای پیشگیری بهتر با خطرات امنیتی ICE 27001 نسخه تازه ای از ایزو

استاندارد ایزو  ICE 27001 ، اطلاعات شناخته شده از استاندارد سیستم مدیریت امنیت است که بازنگری گردیده و نسخه جدید آن در اکتبر 2013 انتشار یافت .
این ایزو تغییر داده شده تا به مناسبت شکل جدید آن در سطح بالاتر در همه استانداردهای سیستم مدیریت مورد استفاده قرار بگیرد و درهم آمیختن با سیستم های مدیریت را میسر می سازد.

این اطمینان برقرار می شود که این استانداردهای توانایی برخورد با خطرات امروزی که شامل : سرقت اطلاعات ، خطرات در رابطه با دستگاه های موبایل و دیگر خطرات آنلاین می باشد.

نسخه ایزو 27001