ضربت خوردن حضرت علی (ع)

چهاردهم خرداد مصادف با نوزدهم رمضان ، روز ضربت خوردن حضرت علی (ع) تسلیت باد.

کاوش