سالی که گذشت- هولدینگ پارس پندار نهاد

سال 1400 هم تمام شد! خدمت کردیم، آموختیم، بزرگ تر شدیم و در راه اهدافمان جنگیدیم. . روزها یکی یکی تمام شدند و به پایان واقعی قرن رسیدیم؛ و امروز، سربلندتر از همیشه، به استقبال سالی می رویم که هرچند نمی دانیم چه خوابی برایمان دیده اما در قدرت بازوهای خانواده بزرگمان ذره ای تردید نداریم. . نگاه کن! بهار برگشته! تا پیغام روشنی برایمان بیاورد! تا همچون قبل، بیدار و ماندگار و بی تکرار بمانیم./ نوروز پارسی مبارک!

برچسب ها :

نظرات و دیدگاه ها