روز جهانی قدس

حضرت امام خمینی (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز قدس نامید ، تا مردم مسلمان در این روز به مردم فلسطین توجه کنند و حامی آن ها باشند.

امروز هیجدهم خرداد ماه بیست و سوم ماه مبارک رمضان مصادف با روز قدس می باشد.

روز قدس