روز جهانی صنایع دستی

بیستم خرداد مصادف با ۱۰ ژوئن روز جهانی صنایع دستی به همه هنرمندان و زحمت کشان این عرصه تبریک می گوییم.

روز جهانی صنایع دستی بیست خرداد کاوش