روز جهانی بیابان زدایی گرامی باد

17 ژوئن مصادف با 27 خرداد به عنوان روز جهانی بیابان زدایی در سراسر جهان نام گذاری شده است و این روز (روز جهانی بیابان زدایی) در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود.

کاوش بیابان زدایی