اعطای تندیس موفقیت

اعطای تندیس موفقیت

تندیس چیست؟

کنسرسیوم ارزیابی و اعتبار سنجی شرکت ها (کاوش) ، جهت توسعه و ثبت مهارتهای فردی مدیران و کارفرمایان با مدرک معتبر و اعطای تندیس پس از اعتبار سنجی و امتیاز دهی و بررسی میزان انطباق مستندات ارائه شده ی شما با تندیس درخواستی ، توسط کارگروه داوری مرکز کاوش اقدام به اعطای تندیس مورد نظر شما می نماید.

چرا تندیس بگیریم ؟

شما به راحتی می توانید تندیس های دریافتی معتبر خویش یا سازمانتان را جزئی از تبلیغات خود قرار دهید ، با همین اقدام کوچک بسیاری از مشتریان که در انتخاب خود هوشمند هستند را به سوی خود کشیده اید و بدین بوسیله همیشه یک گام از رقبای خویش جلو تر هستید.

مراحل دریافت تندیس

برای دریافت تندیس فقط چند گام ساده فاصله دارید

گام اول : از کارشناسان کاوش مشاوره رایگان بگیرید ، انواع تندیس ها را بررسی نمایید و سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت کنید .

گام دوم : از طریق ثبت نام آنلاین هزینه سفارش خود را از درگاه پرداخت واریز نمایید.

گام سوم : پروفایل کاربری خود را تکمیل و رزومه و سوابق خود را ارسال نمایید.

گام چهارم  : ممیزی و بررسی سوابق شما توسط کارشناسان انجام شده و تندیس به شما اعطا میگردد.

اعطای تندیس موفقیت

 

نمونه تندیس

در زیر میتوانید تصویر تعدادی از تندیس های اعطا شده توسط کاوش را مشاهده نمایید :

اعطای تندیس موفقیت