اعطای گواهینامه HACCP

اعطای گواهینامه HACCP

گواهینامه HACCP چیست؟

امروزه به منظور کنترل صحیح مواد غذایى و پیشگیرى از بیمارى هاى ناشى از مصرف غذاى آلوده اجراى سیستم HACCP به معناى تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانى مطرح است. (نقاطى از زنجیره تولید که در آنها امکان مخاطره سلامت مصرف‏کننده وجوددارد را نقاط بحرانى نامند). HACCP در حقیقت ابزارى است براى بازرسى نظارت و کنترلبهداشتى مواد غذایى.)

در HACCP، ایمنى غذایى همیشه در اولویت قرار مى گیرد و مؤثرترین راه نیز براىایمنى مصرف مواد غذایى است.روش HACCP یکى از مهم‏ترین روش‏هاى نظارت بر کیفیت در صنایع غذایى است.

با اجراى این روش مى توان تمام عوامل خطرزاى بیولوژیکى، شیمیایى و فیزیکى را درتمام فرآیندهاى مختلف تولید که شامل تهیه مواد اولیه، تولید، بسته‏ بندى، ذخیره ‏سازى و توزیع محصول نهایى است شناسایى و حذف کرد یا آنها را به سطح قابل قبول رساند.

چرا گواهینامه HACCP بگیریم؟

برای موارد زیر میتوانیم گواهینامه HACCP دریافت کنیم :

    اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنها
    ایجادفرصت های تجاری بین المللی
    ایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره استاندارد
    بهبود یک سیستم مدیریت در سازمان
    جلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتری
    ایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحی
    رفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایش
    صرفه جویی در هزینه ها
    قابلیت اجرا در تمام فرآیندهای تولیدی

مراحل دریافت گواهینامه HACCP

برای دریافت گواهینامه HACCP فقط چند گام ساده فاصله دارید

گام اول: در اولین گام شما میتوانید گواهینامه HACCP را بررسی کرده و مشاوره رایگان گرفته و  سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید.

گام دوم: در این مرحله بسته خودآموز استقرار و اطلاعات ورود به پنل کاربری را دریافت می نمایید.

گام سوم: در مرحله سوم ، پروفایل کاربری خود را تکمیل و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید.

گام چهارم: در مرحله چهارم که آخرین مرحله می باشد ، ممیزی و مستندات توسط کاوش انجام میگیرد و گواهینامه HACCP به شما اعطا می گردد.

اعطای گواهینامه HACCP

اخذ ایزو haccp به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی سیستم ایمنی غذایی مورد بررسی قرار می گیرد .در این گواهینامه ایمنی مواد غذایی از نظر میکروبیولوژی مورد تحلیل قرار گرفته و کل ریسک سلامت مواد غذایی برطرف خواهد شد.

نمونه گواهینامه HACCP

در زیر میتوانید تصویر گواهینامه HACCP اعطا شده توسط کاوش را مشاهده نمایید :

اعطای گواهینامه HACCP