انتشار 13 عنوان مقاله توسط مدیرعامل

انتشار 13 عنوان مقاله توسط مدیرعامل هولدینگ پارس پندارنهاد  نتایج مطالعات و تحقیقات پزوهش نیوز نشان می دهد که مدیرعامل شرکت پارس پندارنهاد جناب آقای میثم شکری ساز از آغاز سال 1397 تاکنون  اقدام به انتشار 13عنوان مقاله  فارسی و انگلیسی در زمینه های کارآفرینی، بازاریابی ، کسب وکار، فناوری اطلاعات و بسیاری موضوعات دیگر نموده اند که این مقالات در بسیاری از  کنفرانس های داخلی و بین المللی ارائه شده  و از مقالات ایشان تجلیل و تشکر شده و بسیاری از آنها در پایگاه... خواندن ادامه