روش های پرداخت

روش های پرداخت به 3 شکل است : روش اول : ثبت نام آنلاین با انتخاب خدمت مورد نظر روش دوم : واریز آنلاین به صورت مبلغ دلخواه از طریق درگاه پرداخت آنلاین در منوی کاربری با عنوان افزایش اعتبار (شارژ کیف پول) روش سوم : شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور ،شهریه خود را به صورت کارت به کارت به حساب های زیر به نام هولدینگ پارس پندار نهاد واریز نمایید : جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید... خواندن ادامه