میثم شکری ساز

مهارت مذاکره کلید پیشرفت و موفقیت در هر کاری است، از پیشرفت در کسب و کار گرفته تا حل تعارضات و ایجاد سود بیشتر در قرارداد ها، به مذاکره خوب و درست وابسته است. با مذاکره سازنده می توان جلوی بسیاری از تنش ها، که بر اثر اختلاف نظر به وجود می آید را گرفت و روابط تجاری و شخصی را به یک رابطه قوی و استوار تبدیل کرد. بهترین مذاکره کنندگان در کسب و کار می دانند که میزان حقوق و درآمد، فقط یک عامل کوچک در مقابل اهداف بزرگ آن هاست. اگر می خواهید به خوبی به اهدافتان برسید... خواندن ادامه