تازه ترین خبر در رابطه با پیشرفتهایی در سیستم مدیریتی

با نگاه به آمارها متوجه می شویم که سیستم های مدیریتی باتوجه به جذابیتشان در ارزیابی و بررسی ایزو ، برای کسب ایزو با یکدیگر در رقابت هستند. این تحقیقات سالانه نشان می دهد که امسال از بیستمین دوره آن بوده، به بررسی تمامی استاندارهای سیستم مدیریتی ایزو  پرداخته شده است و آخرین تحقیقات نشان از ارتقای موفقیت آمیز تمامی مدارک در سال 2012 داشته ، که نشان دهنده 1504213 مدرک در 191 کشور می باشد. از نتایج این بررسی ها می توان فهمید که با ارتقای بسیاری ، صدور مدارک در سراسر جهان به ار... خواندن ادامه

همه چیز درباره استاندارهای ایزو و کمک به خدمات

با توجه به گزارش های به دست آمده از سازمان تجارت جهانی، بیشتر از دو سوم ناخالص داخلی جهان GDP را، خدمات شامل می گردد. فعالیت های مرکز کار اقتصادی است و امروزه شاهد چشمگیری ارتباط نسبت به صنعت کشاورزی در GDP ایفا می کند، از این رو خدمات فرصت های تجاری تازه ای را به وجود آورده و نسبتاً هر کار اقتصادی بر پایه  و اساس خدمات بنا گردیده است. خواندن ادامه