دیدار مدیرعامل هلدینگ پارس با هیئت تجاری فرهنگی مسقط

دیدار مدیرعامل هلدینگ پارس با هیئت تجاری فرهنگی مسقط

به گزارش روابط عمومی هلدینگ پارس دکتر میثم شکری ساز در راستای تعاملات فرهنگی در مسقط به هیئت تجاری فرهنگی عمان در هتل آسمان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار مدیرعامل هلدینگ پارس با هیات تجاری فرهنگی مسقط