دکتر میثم شکری ساز مدیر برتر فناوری اطلاعات 1396 انتخاب شد

دکتر میثم شکری ساز مدیر برتر فناوری اطلاعات 1396 انتخاب شد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات را با همکاری نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، سازمان نظام صنفی رایانه ای، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 8 گرایش برگزار نمودند.
بر پایه داوری کار گروه علمی پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، آقای دکتر میثم شکری ساز خالق برند آموزش مجازی کاوش در بخش مدیر برتر فناوری اطلاعات (میفا) 1396 برگزیده شدند.

 

دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید