روز پژوهش

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز‪ 25  ‬ آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی کشور» به نام روز پژوهش نامگذاری شد.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال ‪ 1379 ‬  چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد و از سال ‪1384‬ این نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغییر یافت.

ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در کشور از جمله اهداف این اقدام بود.

در این راستا هر سال مراسم هفته پژوهش با مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار می‌شود. تقدیر از مقالات برتر، تقدیر از پژوهشگران‌ نمونه ، تقدیر از مدیر تحقیق نمونه، تقدیر از پروژه‌های برتر و انتشار

کارنامه پژوهشی در هر سال از مهم‌ترین برنامه‌های هفته پژوهش است.

کاوش را در تلگرام دنبال کنید