روز نوجوان مبارک

8 آبان ماه ، روز شهادت محمد حسین فهمیده است. او نوجوانی 13 ساله بود که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید، به همین خاطر این روز به عنوان روز نوجوان و (بسیج دانش آموزی)  نامگذاری شد.

این روز را به همه نوجوان های عزیز تبریک می گوییم.

کاوش را در تلگرام دنبال کنید