ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 14001+ ISO 15189+ ISO 13485+ ISO 45001
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای بیمارستان‌ها :

ISO 14001
استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001 می باشد که بوسیله کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده است.
.

ISO 15189
هدف از تدوین ایزو15189 تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.
ایزو 15189 توسط آزمایشگاه های پزشکی برای ایجاد و تکوین سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی صلاحیت خود کاربرد دارد. همچنین به وسیله نهادهای تایید صلاحیت در تایید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ISO 13485
استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485 بمنظور کمک به سازمان ها در طراحی، توسعه، نصب و راه اندازی محصول و ارائه خدمات در زمینه تجهیزات پزشکی طراحی و تدوین شده و حاوی الزاماتی است که سازمان ها را در طراحی، توسعه و تدارک خدمات مربوطه راهنمایی می کند.

ISO 45001
سازمان بین المللی ایزو گروهی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) را به گرد هم آورده تا استاندارد جدیدی را تدوین نمایند. استاندارد ISO 45001 به سازمانها کمک خواهد کرد تا طبق الزامات تعریف شده عملکرد بهداشت و ایمنی و در نهایت حفظ جان افراد را بهبود بخشند

مراحل دریافت ایزو ویژه برای بیمارستان‌ها :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای بیمارستان‌ها :

1)حمایت و نگهداری زندگی

2)هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت

3)ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند پزشکی

4)ایجاد زنجیره موثر بین مشتری و سازمان و عرضه کننده

5)استفاده بهتر و بهنیه از تجهیز پزشکی

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای بیمارستان‌ها :

ایزو ویژه برای بیمارستان‌ها 2000000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید