ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 9001+ IMS+ ISO 19011+ ISO 26000
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای ارگان‌های دولتی :

Iso 9001
ایزو ۹۰۰۱ برای ایجاد محیط کاری منظم تر طراحی شده تا نیروی کار سازمان ها بدانند چه کنند ، چه موقع و چگونه .
پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید.
قصد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شما در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است

IMS
گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه(integratedmanagement system) نتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق سیستم های مدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است

ISO 19011
استاندارد ISO19011:2011 راهنمایی هایی را برای مدیریت کردن (اداره کردن) برنامه های ممیزی، انجام ممیزی های داخلی و بیرونی در مورد سیستم ها و ابزارهای مدیریتی و مهندسی و همچنین شایستگی (صلاحیت) و ارزشیابی ممیزان، ارائه می نماید.

ISO 26000
مسئولیت اجتماعی به یکی از مهم‌ترین عوامل اندازه‌ گیری عملکرد سازمانی تبدیل شده و این مسئله برای همه بخش‌های جامعه صدق می‌کند. مسئولیت اجتماعی یک وظیفه قانونی و شغلی سازمانی برای ملاحظه اثرات محیطی و اجتماعی تصمیمات و فعالیت‌ها است. یک استراتژی مسئولیت شرکت، راه‌های توسعه پایدار را تبیین کرده و با سهامداران تعامل می‌کند و به‌طور اخلاقی رفتار می‌کند.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای ارگان‌های دولتی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای ارگان‌های دولتی :

1)حمایت مدیریت ارشد برای مدیریت فرآیند کارآمد

2)افزایش بهره وری و مزیت رقابتی

3)مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر سازمان

4)بهینه نمودن فرآیند ها

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای ارگان‌های دولتی :

ایزو ویژه برای ارگان‌های دولتی 1900000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید