ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 14001+ HSE-MS+ ISO 10668
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای شرکت‌های تولیدی :

ISO 14001
استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001 می باشد که بوسیله کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده است.
.
HSE-MS
هدف از ایجاد سیستم مدیریت HSEارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.

IS0 10668
استاندارد جدید ایزو 10668 ویرایش 2010 با عنوان “بهای نام تجاری – نیازمندی ها برای ارزش پولی نام تجاری” به تشریح شفاف روش های اجرایی و روش هایی برای اندازه گیری میزان ارزش یک نام تجاری می پردازد.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای شرکت‌های تولیدی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای شرکت‌های تولیدی :

<ol>
<li>شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در واحد تولیدی</li>
<li>ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی واحد</li>
<li>ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها</li>
<li>هدفمند نمودن و یکپارچه کردن ایزو مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست</li>
<li>ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در واحد واحد تولیدی</li>
</ol>

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای شرکت‌های تولیدی :

ایزو ویژه برای شرکت‌های تولیدی 1650000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید