ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 10015+ ISO IWA1+IWA2
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای مراکز آموزشی :

ISO 10015
استاندارد ایزو 10015 از جمله استانداردهای سری 10000 و راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان ها می باشد.اجرای اثربخش سیستم مدیریت آموزش در آموزش در سازمان ها نیازمند تعهد مدیریت ، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می باشد. با استفاده از راهنمای موجوددر استاندارد ISO 10015 سازمانها علاوه بر رفع نیازمندی ، در مسیر تحقق یک سازمان یاد گیرنده حرکت می نمایند.

ISO IWA1
به کلیه مراکز درمانی کمک میکند که با بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 ،شرایط و ویژگیهای این مراکز درمانی را برنامه ریزی و اجرا نمایند.

ISO IWA2
این استاندارد به منظور کمک به موسسات آموزشی میباشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 را با توجه به شرایط و ویژگی های خاص موسسات طرح ریزی و پیاده سازی نماید.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای مراکز آموزشی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای مراکز آموزشی :

1)فرآیند بهبود مستمر

2)توجه به پیشگیری از بروز خطا

3)استحکام در قابلیت اطمینان و امکان پذیری فرآیند

4)ارزش افزوده بیشتر در فعالیتها

5)افزایش اعتبار شرکت

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای مراکز آموزشی :

ایزو ویژه برای مراکز آموزشی 1800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید