ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 9001+ HSE-MS+ ISO 31000+ ISO 10004
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری :

Iso 9001
ایزو ۹۰۰۱ برای ایجاد محیط کاری منظم تر طراحی شده تا نیروی کار سازمان ها بدانند چه کنند ، چه موقع و چگونه .
پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید.
قصد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شما در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است

HSE-MS
هدف از ایجاد سیستم مدیریت HSEارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.
شناخته شده که دارای مدرک و ممیزی است توسعه یابد.

ISO 31000
استاندارد 31000 میتواند در طول حیات یک سازمان و در مورد دسته وسیعی از فعالیتها از جمله فعالیتهای استراتژیک و تصمیم گیری ،عملیاتی ، فرایندی ، عملکردی، پروژه ای، تولیدی ، خدماتی، و مالی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این استاندارد می تواند در مورد هر نوع ریسکی با انواع پیامدهای اعم از مثبت و یا منفی مورد استفاده واقع شود.

ISO 10004
از مسایلی که تاثیر زیادی بر روی افزایش مشتریان دارد بحث رضایت مشتری میباشد و یکی از روشهایی که از طریق آن میتوان میزان آن را اندازه گیری کرد مبحث سنجش رضایت مشتری میباشد. فقط ۴ درصد از مشتریان ناراضی شکایت می کنند و ۹۶ درصد، فقط سازمان را ترک می کنند.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری :

1)افزایش کارایی و بهبود کیفیت

2)اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند

3)بهبود استراتژی شرکت

4)رضایت کارکنان

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری :

ایزو ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری 2200000 تومان افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید