ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 10002+ ISO 27001+ ISO 10013
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای آژانس‌های مسافرتی :

ISO 10002
استاندارد ISO 10002 راهنمایی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها اعم از تجاری و غیر تجاری و حتی در تجارت الکترونیک نیز می باشد.هدف این استاندارد کمک رساندن به سازمان ها ، مشتریان و کلیه طرف های ذینفع می باشند

ISO 27001
این استاندارد از برجسته ترین استاندارد ها و راهنما های فنی در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات و ارتباطات محسوب می گردند. این استاندارد در اکتبر سال 2005 به وسیله سازمان بین المللی استاندارد سازی و کمیسیون الکتروتکنیک بین المللی تدوین شده است. ایزو 27001 استاندارد بسیار معروفی در دنیا است و ویژگی های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را تعریف می کند.

ISO 10013
این استاندارد با عنوان “راهنمایی های برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت” راهنمایی هایی برای تهیه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنیاز برای ایجاد اطمینان از سیستم مدیریت کیفیت اثربخش که متناسب با نیازهای خاص سازمان نیز باشد، ارایه می دهد. استفاده از این راهنمای یه ایجاد یک سیستم مدون همان گونه که در استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مورد کاربرد الزام شده است، کمک می نماید.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای آژانس‌های مسافرتی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای آژانس‌های مسافرتی :

1)افزایش رضایت مندی پرسنل و مشتری

2)صرفه جویی در هزینه وزمان

3)بهبود مستمر

4)افزایش بهره وری

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای آژانس‌های مسافرتی :

ایزو ویژه برای آژانس‌های مسافرتی 1600000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید