ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 3834:2005
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی :

ایزو ۳۸۳۴ |ISO3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود. این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری بمنظور جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت.
ایزو ۳۸۳۴ |ISO3834 که توسط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در ۶ مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات کیفیت جوشکاری را بیان می نماید. این سه سطح شامل ۲-۳۸۳۴، ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ می باشد که سخت گیرانه ترین این الزامات استاندارد ۲-۳۸۳۴ است و به ترتیب الزامات آن در استانداردهای ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ ساده تر می شود.

اگر شرکتی بتواند بر اساس استاندارد ۲-۳۸۳۴ مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد و در نهایت موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد شود مطمئنا استانداردهای دیگر ۳-۳۸۳۴ و ۴-۳۸۳۴ را نیز خواهد داشت.
ISO3884-2 توسط کمیته فنی شماره ISO/TC 44 و زیر کمیته SC10 تحت عنوان ”یکسان سازی نیازمندیها در زمینه جوشکاری فلزات“ تهیه شده است.
این قسمت از استاندارد ایزو۳۸۳۴|ISO3834 الزامات کیفی جامع را برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در کارگاههای جوشکاری و یا در سایت تعریف می‌کند.

ایزو مناسب است برای:
1. صنایع جوشکاری فلزات
صنایع ذوب فلزات

مراحل دریافت ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی :

1)دوباره كاري كمتر و به موقع تمام شدن كار

2)شناخته شدن سازنده به عنوان يك سازمان رقابتي در سطح منطقه‌اي يا بين‌المللي

3)برآورده شدن الزامات مرتبط با جوشكاري ISO 9001

4)هماهنگ سازي پر بازده تر فعاليتهاي جوشكاري

5)نيروي كار فعال تر و مسئوليت پذير تر

6)افزايش فرصت ها و قابليت ها براي مناقصه ها

7)صرفه جويي در هزينه ها- فن آوري پر بازده تر

8)كاهش مميزي هاي مراقبتي و بازرسيها توسط خريداران

مشاهده نمونه ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی :

ایزو الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید