ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 22000 : 2005
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی :

استاندارد ایزو 22000:2005 با هدف ارتقاء کیفی صنایع غذایی و افزایش ضریب اطمینان محصول توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین یافته است. این استاندارد چارچوبی از الزامات هماهنگ شده را در سطح بین المللی برای ایجاد رویکردی یکسان فراهم می سازد. این استاندارد با بهره گیری از زیرساختهای استاندارد ایزو 9001:2008 و تکنیکهای شناخته شده جهت شناسایی نقاط بحرانی در صنایع غذایی و روشهای کنترل و برخورد با آنها، ابزار مناسبی جهت رشد کیفی این صنایع را فراهم آورده است. این استاندارد در سازمان ایزو توسط کارشناسانی از صنعت غذا به همراه نمایندگان سازمان های بین المللی تخصصی و با همکاری نزدیک کمیسیون قوانین مواد غذایی (Codex Alimentarius Commission)، نهاد تاسیس شده توسط سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) و سازمان سلامت جهانی (WHO)، به صورت مشترک برای توسعه استانداردهای مواد غذایی، تدوین گردیده است.

این استاندارد به منظور حصول اطمینان از ایمنی مواد غذایی در طول زنجیره غذایی تا نقطه مصرف نهائی الزاماتی را برای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی تامین می کند و عناصر کلیدی یک سیستم کیفیت و ایمنی را در یک استاندارد جامع برای زنجیره تامین مواد غذایی به شرح ذیل ادغام کرده:
– ارتباطات داخلی
– مدیریت سیستم
– برنامه های پیش نیازی
– اصول HACCP

ایزو مناسب است برای:
صنایع مواد غذایی

مراحل دریافت ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی :


  1. جهانی بودن

  2. تخصصی بودن

  3. الزامات در آن روشن بوده و دارای کتابچه های راهنما (استاندارد های پشتیبان) لازم می باشد مانند ایزو 22002 و ایزو 22004

  4. یکسان بودن روش پیاده سازی و ممیزی در تمام جهان

  5. درنظر گرفتن الزامات قانونی/ همه جانبه نگری

  6. پیشرفته بودن تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی و کنترل ریسک نسبت به HACCP

مشاهده نمونه ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی :

ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید