ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 14001:2015
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت زیست محیطی :

استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001 می باشد که بوسیله کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده است.

در نسخه جدید مدیریت زیست محیطی بیش از گذشته با استراتژی تجاری سازمان شما ادغام و همتراز می شود. تمرکز استراتژیک باعث بهبود عملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی شما می شود و منجربه پایداری بیشتر آن شده، در میزان هزینه ها صرفه جویی صورت می پذیرد و در حفظ و نگهداری منابع طبیعی برای نسل آینده به شما کمک می کند.
اخذ ایزو 14001به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق کل سیستم زیست محیطی را می توان مدیریت کرد و می توان عملکرد زیست محیطی را با استفاده صحیح از منابع و کاهش تولید مواد زائد بهبود بخشید.البته باید عنوان کرد که مشاوره این استاندارد به سازمانها این قدرت را می دهد تا در شرایطی کاملا عام المنفعه مزایای رقابتی خود را توسعه دهند.

ایزو مناسب است برای:
1) صنایع غذایی
2) شرکت های تولیدی
3) صنایع خودرو
4) شرکت های پیمانکاری
5) هتل ها

مراحل دریافت ایزو مدیریت زیست محیطی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت زیست محیطی :

1) ساماندهی محیط کار وجلوگیری از آلودگی آن

2) ایجاد ارتباط بهتر با نهاد های قانونی و رعایت مقررات و قوانین زیست محیطی

3) کاهش هزینه ها به علت مدیریت منابع

4) پیشگیری از آلودگي محيط زيست در سراسر چرخه حیات محصول

5) حفظ منابع طبيعي

6) ايمني و بهداشت

7) مديريت پسماندها

8) كاهش مصرف منابع

10) توسعه پايدار حفظ شود

11) اثبات تعهد سازمان به مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست

مشاهده نمونه ایزو مدیریت زیست محیطی :

ایزو مدیریت زیست محیطی 750000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید