ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : HSE-MS
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات گواهینامه HSE-MS :

HSE-MS در واقع ایزو نیست و یک مدل ترکیبی می باشد که تحت عنوان گواهینامه برای سازمانها صادر می شود لذا استاندارد شناخته نمی شود. این سیستم برگرفته از راهنمای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE -MS) است که توسط کمیته HSE شرکت نفتی بین المللی شل انتشار یافته است. شرکت شل نظامنامه HSE خود را براساس راهنمای تهیه شده توسط انجمن بین المللی اکتشاف و تولید صنعت نفت (EP Forum) و در چارچوب سری استاندارد های سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000 تهیه نموده است، بطوریکه در آن مدیریت ایمنی و بهداشت و مدیریت محیط زیست پشتیبان یکدیگر بوده و در مسیر حرکتی خود، هر کدام به دیگری نزدیک شده بطوریکه در این مسیر به سمت سیستم های مدیریت کیفیت سوق داده می‌شوند. در نظر گرفتن همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، چارچوبی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن بتوان تصمیم گیری نمود و یک توازن نسبی را برقرار کرد.

هدف از ایجاد سیستم مدیریت HSE ارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.
نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می‌باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط‌ مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تلاش می‌نماید تا راه گشای روش‌های اصول مدیریت ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به فعالیت‌های شرکت گردد.

ایزو مناسب است برای:
1) صنایع غذایی
2) شرکت های تولیدی
3) هتل ها
4) صنایع خودرو
5) شرکت های پیمانکاری

مراحل دریافت گواهینامه HSE-MS :

نتایج و فواید استفاده از گواهینامه HSE-MS :

1)شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در واحد تولیدی

2)ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی واحد

3)ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها

4)هدفمند نمودن و یکپارچه کردن ایزو مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

5)ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در واحد تولیدی

6)شناخت قوانین و مقررات ایمنی واحد تولیدی

7)ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث

8)کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث

9)ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن

10)ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان

11)فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر

مشاهده نمونه گواهینامه HSE-MS :

گواهینامه HSE-MS 880000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید