ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : : ISO 15189: 2012
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی :

هدف از تدوین ایزو15189 تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.
ایزو 15189 توسط آزمایشگاه های پزشکی برای ایجاد و تکوین سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی صلاحیت خود کاربرد دارد. همچنین به وسیله نهادهای تایید صلاحیت در تایید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ایزو 15189 بوسیله کمیته فنی تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگا ه های کلینیکی و سیستم های تشخیص آزمایشگاهی به کار می رود. این استاندارد که بر اساس ایزو 17025 و ایزو9001 می باشد. الزاماتی برای صلاحیت و کیفیت که خاص آزمایشگاه های پزشکی است را ارائه می دهد. خدمات آزمایشگاه پزشکی در مراقبت از بیماران ضروری است و بنابراین باید به منظور برآوردن نیازهای تمام بیماران و کارکنان بالینی که مسئولیت مراقبت از بیماران را برعهده دارند، در دسترس باشند.
توانمندسازی آزمایشگاه در خصوص پیاده سازی کامل و اثربخش تمامی الزاماتی که در استاندارد ایزو 15189 بیان شده است و متعاقب این فعالیت، آزمایشگاه بتواند در ممیزی که از سوی ممیزین نهادهای اعتباردهنده انجام می شود، انطباق عملکرد خود را با این الزامات اثبات نمایند و موفق به دریافت گواهینامه ایزو 15189 گردد.

ایزو مناسب است برای:
آزمایشگاههای پزشکی

مراحل دریافت ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی :

1)ارتقای سطح آزمايشگاه‌هاي عضو و كسب اعتبار بين‌المللي

2)افزايش اطمينان از صحت نتايج ارايه شده توسط آزمايشگاه‌ها

3)كسب اطمينان از صحت تجهيزات آزمايشگاه‌ها

4)استاندارد كردن روشهاي اجرايي و مديريتي آزمايشگاه‌ها

5)ارتقاء سطح مشتري مداري آزمايشگاه‌ها

6)تسهیل همکاری میان آزمایشگاه و سایر سازمانها

7)امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف مؤسسه استاندارد يا ساير مراجع ذي صلاح ملي/ بين المللي

8)امکان ارایه خدمات در سطح بین المللی

9)انطباق استانداردهای ایزو 9001 با این استاندارد

مشاهده نمونه ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی :

ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید