ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 10006: 2003
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها :

در واقع یک راهنما برای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها می‌باشد. این استاندارد راهنمایی‌هایی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در انواع پروژه‌های کوچک یا بزرگ، کوتاه یا طولانی مدت با هرنوع محصول و هر نوع فرآیند اجرایی و در محیط‌های گوناگون با سطح پیچیدگی مختلف، ارایه می‌دهد. استاندارد ایزو 10006 مانند سایر استاندارهای مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت بر 8 اصل مدیریت کیفیت که شامل مشتری محوری، راهبری، مشارکت کارکنان، رویکرد فرآیندی، رویکرد سیستمی در مدیریت، بهبود مداوم، رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری و روابط سود بخش متقابل با تامین کننده بنا شده است.

ایجاد و نگهداری کیفیت فرآیند و محصول در اجرای یک پروژه ، مستلزم رویکردی سیستماتیک است. بایستی هدف این رویکرد به گونه ای باشد که اطمینان حاصل شود نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری، درک و برآورد شده است. نیازهای سایر افراد ذینفع درک و مورد ارزیابی قرار گرفته شده و خط مشی کیفیت سازمان متولی اجرای پروژه می بایست برای استقرار در مدیریت پروژه ، مورد توجه قرار گیرد.
نخستین ویرایش این استاندارد در سال 2003 توسط سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) منتشر شد و در سال 2003 نیز ویرایش دوم آن عرضه گردید که در حال حاضر آخرین ویرایش این استاندارد محسوب می‌شود. در این بازنگری تلاش شده است تا ارتباط بین استاندارد ایزو 10006 و سری استانداردهای ایزو 9000 مورد تجدید نظر قرار گرفته و متونی جدید در ارتباط با اصول مدیریت کیفیت به آن افزوده شده است.

ایزو مناسب است برای:
1) صنایع غذایی
2) شرکت های تولیدی
3) صنایع خودرو
4) شرکت های پیمانکاری
5) هتل ها

مراحل دریافت ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها :

1)افزایش سرعت در اجرای پروژه ها

2)همبستگی بین کارکنان

3)کاهش هزینه های جانبی

4)برنامه ریزی بهینه پروژه ها

5)بهبود عملکرد سازمان

6)افزایش اعتبار سازمان

مشاهده نمونه ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها :

ایزو مدیریت کیفیت پروژه ها 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید