ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO TS/16949+ ISO 14001+ ISO TS/ 29001+ HSE-MS+ QS9000
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای سازمان های صنعتی :

ISO TS/16949
به وسیله استاندارد ایزو TS 16949 میتوان باعث نزدیک کردن خواسته وانتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت سازندگان قطعات خودرو وایجاد زبانی مشترک مابین آنها وخودرو سازان شد همچنین این استاندارد ایجاد معیارها ی تخصصی همراه با الزامات مشتریان ، الزامات یک سیستم مدیریت را برای استفاده در کل زنجیره تامین قطعات و ملزومات خودرو سازی معین می نماید.

ISO 14001
استاندارد های مدیریت زیست محیطی روشهای عمومی را برای مدیریت یک سازمان با توجه به مسئولیت اجتماعی و قانونی آن در قبال محیط زیست بیان می کند که طی آن سازمان کمترین آسیب را به محیط زیست وارد نماید بطوریکه اصول توسعه پایدار در فعالیت های سازمان لحاظ شود. معروف ترین استاندارد مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO14001 می باشد که بوسیله کمیته 207 سازمان جهانی استاندارد ISO تدوین شده است.
.
ISO TS/29001
ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا)بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد. استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد. این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند.

HSE-MS
هدف از ایجاد سیستم مدیریت HSEارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.

QS9000: 1998
شامل یک سری الزامات در مورد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی آمریکا میباشد. این استاندارد برای نخستین بار توسط سه خودرو ساز بزرگ آمریکا یعنی کرایسلر ، جنرال موتورز ، فورد معرفی و مطرح شد.
آخرین نسخه ویرایش شده این استاندارد در سال 1998 منتشر شد که به طور کلی شامل دو بخش بود.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای سازمان های صنعتی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای سازمان های صنعتی :

1)بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان

2)فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر

3)فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید

4)کاهش هزینه ها

5)افزایش سود آوری

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای سازمان های صنعتی :

ایزو ویژه برای سازمان های صنعتی 3000000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید