ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 9001+ISO BS 25999
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای دانشجویان :

ISO 9001
ایزو ۹۰۰۱ برای ایجاد محیط کاری منظم تر طراحی شده تا نیروی کار سازمان ها بدانند چه کنند ، چه موقع و چگونه .
پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ ، به صرفه جویی در زمان ، هزینه و کاهش اشتباهات و در نتیجه به بهبود خدمات به مشتریان کمک می نماید.
قصد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، بهبود کار داخلی سازمان به منظور کمک به شما در دستیابی به ثبات بیشتر در کیفیت خدمات است استاندارد ایزو ۹۰۰۱، آنچه که شما در حال حاضر انجام می دهید را بهبود می بخشد و فرآیندهای مرتبط با فعالیت های شما را با توجه به الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، مستند و اجراء می نماید نتایج به دست آمده منجربه افزایش بهره وری و سودآوری می گردد.

ISO BS 25999
استاندارد BS25999 منتشر شده توسط موسسه استاندار انگلستان (BSI) به عنوان یک چارچوب مناسب برای مدیریت تداوم کسب و کار انتخاب شده است. هدف اصلی این استاندارد ارائه ی مفاهیم پایه ای برای درک، ایجاد و پیاده سازی تداوم کسب و کار در یک سازمان و کسب نوعی اطمینان از روابط سازمان با مشتریانش و دیگر سازمان ها می باشد

مراحل دریافت ایزو ویژه برای دانشجویان :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای دانشجویان :

<ol>
<li>ارتقا سطح علمی و به روزرسانی اطلاعات</li>
<li>پیشرفت همگام با تغییرات روز</li>
<li>افزایش تسلط در زمینه استانداردسازی</li>
</ol>

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای دانشجویان :

ایزو ویژه برای دانشجویان 887000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید