ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 17020: 2012
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده :

استاندارد 17020 جهت بهره مندی سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و دیگر سازمانهای مربوطه با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه ممکن است هنگام استفاده در بخشهای مختلف یا بازرسی در حین کار نیازمند تفسیر باشند.
هدف از این استاندارد مشخص نمودن ضوابط عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.

استاندارد 17020  علاوه بر این می تواند راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد.
اخذ ایزو ISO/IEC 17020 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق سازمانهای بازرسی کننده  مورد بررسی قرار می گیرد .در این گواهینامه صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده  مورد تحلیل قرار گرفته و از طریق یک سازمان مستقل این تایید صلاحیت تایید می شود و می توان به این سازمانها اعتماد کرد .

ایزو مناسب است برای:
1) شرکت هایی از قبیل آسانسور و بالابرها، جراثقال، آزمایشگاه های جوش و مواد غیرمخرب

مراحل دریافت ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده :

نتایج و فواید استفاده از ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده :

1)طراحی و ساخت یک استراتژی مسئولیت اجتماعی برای حرفه شما

2)تدوین این استراتژی برای هر محیط قانونی، فرهنگی، یا سیاسی

3)مدیریت مسائل اجتماعی یا محیطی خاص حرفه شما

4)درگیر شدن کارکنان، انجمن‌ها و شرکای تجاری در استراتژی شما

5)ایجاد اعتماد و اعتبار بیشتر به‌عنوان یک سازمان مسئول اجتماعی

مشاهده نمونه ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده :

ایزو معیارهای عمومی سازمان های بازرسی کننده 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید