ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : AS/EN 9100 :1999
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا :

استانداردهای هوافضا مجموعه استانداردهایی براساس ایزو 9001 هستند و توسط گروه بین المللی کیفی هوافضا (IAQG) تهیه و تنظیم گردیده اند. این استانداردها هماهنگی و پایداری ایجاد می کنند و تعیین کننده الزامات ایمنی، قانونی و اطمینان هستند که مورد نیاز بخش هوافضا است. این مجموعه استانداردها بطورکامل سازمان های فعال در بخش هوافضا را دربرمی گیرد، از شرکت های طراحی و تولید تا سازمانهای نگهدارنده و عاملان توزیع. AS 9100 تنها استاندارد مدیریت کیفیت رایج در صنعت هوافضاست، این استاندارد از طرف شرکت های پیشرو در صنعت هوافضا حمایت می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
برای آنکه بتوان قوانین بی شمار موجود در صنعت هوافضا را رعایت نمود، انطباق کامل با AS 9100 امری الزامی است. این استاندارد در صنعت هوافضا به عنوان مدیریت کننده ریسک و کیفیت شناخته شده و برای دستیابی به یک گواهی تجاری وجود آن ضروری است.
نکات راهنما برای پیاده سازی AS 9100
•    حمایت و تعهد مدیر ارشد خود را بدست آورید.
•    در کل سازمان یک ارتباط داخلی مفید ایجاد کنید.
•    مدیریت کیفیت فعلی خود را با الزمات AS 9100 مقایسه کنید.
•    از تامین کنندگان و مشتریان خود درباره مدیریت کیفیت فعلی خود بازخورد بگیرید.
•    برای رسیدن به بهترین نتیجه یک تیم پیاده سازی تشکیل دهید.
•    زمان بندی ها، مسئولیت ها و نقش های مشترک را مشخص و طرح ریزی کنید.
•    اصول اولیه استاندارد AS 9100 را در تجارت خود اعمال کنید.
•    با ارائه آموزش کارکنان را به مشارکت در طرح مشتاق سازید.
•    مفاهیم AS 9100 را در سازمان منتشر کنید و کارکنان را تشویق کنید تا به عنوان ممیز آموزش ببینند.
•    مرتبا سیستم AS 9100 خود را بازبینی کنید تا مطمئن شوید همواره اثر بخش باقی می ماند.

ایزو مناسب است برای:
شرکت های تولید، نگهداری و توزیع صنعت هوا فضا

مراحل دریافت ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا :


  1. ایجاد هماهنگی و پایداری در سازمان

  2. مدیریت و کاهش ریسک سازمان

  3. افزایش کیفیت تولیدات

  4. ارتقا سطح سازمان

مشاهده نمونه ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا :

ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید