ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO /TS 29001:2009
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی :

با توجه به نیاز خاص صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی درتوانمندسازی وتکرار پذیری فرآیندهای موثردرمشخصه های عملکرد محصول و تعادل این فرآیندها باشرایط محیطی سازمان ، ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح دراین سازمان نموده است. مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازارجهانی،جامعه جهانی،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.
ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا)بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد. استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد. این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدمات;عواقب بدی برای شرکتهاوصنایع وابسته خواهد داشت.

ایزو مناسب است برای:
1) صنایع پتروشیمی
2) صنایع نفت
3) صنایع گاز طبیعی

مراحل دریافت ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی :

1)افزایش کارایی و بهبود کیفیت (کارآمدکردن عملکرد و ارتقاء کیفیت وکاهش ضایعات)

2)بهبوداستراتژی شرکت

3)افزایش رضایت و ارتقاء کارکنان

4)فرآیندبهبودمستمر

5)توجه به پیشگیری از بروز خطا

6)استحکام درقابلیت اطمینان وامکان پذیری فرآیند

7)ارزش افزوده بیشتردر فعالیت ها

8)اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند

9)گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان

10)نشان دادن تعهدخودبه صنعت و سهامداران

 

مشاهده نمونه ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی :

ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی 780000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید