ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 30000:2009
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت بازیافت کشتی :

ایزو 30000:2009، الزامات مورد نیاز سیستم مدیریتی را به منظور توسعه و پیاده سازی روش ها، سیاست ها و اهداف به منظور اجرای عملیات ایمن و سازگار با محیط زیست بازیافت کشتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی ایجاد می کند. این الزامات با نیازمندی های قانونی و استانداردهای ایمنی و عناصر زیست محیطی مرتبط هستند تا مواردی که جهت انجام ایمن بازیافت کشتی و سازگاری با محیط زیست مورد نیازند محقق گردد.

ISO 30000: 2009 مربوط به کل فرآیند می شود از جمله :پذیرش یک کشتی برای بازیافت،ارزیابی خطرات کشتی، شناسایی و مطابقت با هر اطلاع رسانی و الزامات موردنیاز واردات مرتبط با بازیافت کشتی،انجام فرآیند بازیافت به شیوه ای امن و سازگار با محیط زیست، انجام آموزش های مورد نیاز. حصول اطمینان از در دسترس بودن امکانات رفاهی- اجتماعی به عنوان مثال (کمک های اولیه، بازرسی های بهداشتی، مواد غذایی و نوشیدنی و…) ، ذخیره سازی و فرآوری مواد و ضایعات از کشتی، مدیریتموافقت نامه قراردادو کنترل مستندات فرایند، از جمله هر گونه اطلاع رسانی از دفع نهایی کشتی.
ISO 30000: 2009 قابل انطباق با بازیافت تاسیسات هر کشتی مورد نظر است.

ایزو مناسب است برای:
سازمان بازیافت
سازمان کشتیرانی

مراحل دریافت ایزو مدیریت بازیافت کشتی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت بازیافت کشتی :

1) ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت امن و سازگار با محیط زیست برای بازیافت کشتی
2) اطمینان از انطباق با سیاست های اعلام شده مدیریت امن و سازگار با محیط زیست
3) نشان دادن انطباق باISO 30000: 2009 به وسیله تایید انطباق توسط طرفین، مانند مشتریان و یا به دنبال صدور گواهینامه از سیستم مدیریت
توسط یک سازمان خارجی
4) کمک به محیط زیست
5) کاهش آلودگی های دریایی

مشاهده نمونه ایزو مدیریت بازیافت کشتی :

ایزو مدیریت بازیافت کشتی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید