ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 20815 :2008
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ایزو 20815 معرفی کننده مفهوم تضمین محصول در سیستم ها و عملیات مرتبط با حفاری اکتشافی، استخراج، فرآوری و انتقال منابع نفت، گاز و پتروشیمی است. ایزو 20815 تاسیسات و فعالیت های ابتدایی (شامل فعالیت های زیر دریا)، میانی و نهایی را پوشش می دهد. این ایزو بر روی تضمین محصولات نفتی و گازی، فرآوری و فعالیت های مربوطه تمرکز می کند و تحلیل قابلیت اعتماد و نگهداری اجزای آنرا تحت پوشش قرار می دهد.

ایزو 20815 برای مدیریت نظام مند، برنامه ریزی موثر، اجرا و استفاده از تضمین محصول پروسه ها، فعالیت ها، الزامات و خط مشی هایی فراهم می سازد. این کار برای حصول راه حل های کم هزینه در طول چرخه یک پروژه توسعه سرمایه که حول محور این عوامل اصلی ساختار بندی شده است انجام می شود: مدیریت تضمین محصول به جهت اقتصاد بهینه تاسیسات در تمام فاز های چرخه زمانی آن، و همچنین در نظر گرفتن موانع که از بهداشت، ایمنی، محیط زیست، فاکتور های کیفیتی و انسانی برخاسته؛ برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی فناوری قابلیت اعتماد؛ کاربرد قابلیت اعتماد و نگهداری داده ها؛ و طراحی بر اساس قابلیت اعتماد و ارتقا عملکرد.

ایزو مناسب است برای:
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مراحل دریافت ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

1)افزایش کارایی و بهبود کیفیت

2)بهبوداستراتژی شرکت

3)رضایت کارکنان

4)فرآیندبهبودمستمر

5)توجه به پیشگیری از بروز خطا

6)استحکام درقابلیت اطمینان وامکان پذیری فرآیند

7)ارزش افزوده بیشتردر فعالیت ها

8)اطمینان ازآنکه رضایت ذینفعان درفرآیندشکل گیری محصول کاملا تحقق پیدامی کند

9)گرفتن گواهی برای افزایش معاملات و مشتریان

10)نشان دادن تعهدخودبه صنعت و سهامداران

11)کارآمدکردن عملکرد و ارتقاء کیفیت وکاهش ضایعات

مشاهده نمونه ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید