ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : HACCP
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو تجزیه تحلیل خطر ، کنترل و نقاط بحرانی :

توضیحات مختصر:
با توجه به نقش و اهمیت غذا در سلامتی انسان و افزایش روز افزون استفاده از مواداولیه و غذای آماده ، ضرورت ایجاد یک سیستم برای حفظ سلامت مواد غذایی بیش از پیش احساس می شد.
این سیستم به مرور تکمیل شد و به صورت یک آیین کار قرار گرفت که مشتمل بر 7 گام اجرایی برای شناسایی و حذف خطراتی بود که سلامت و ایمنی مواد غذایی را تهدید می کرد.
اصول بکار رفته در این آیین کار بعدها مختصر تغییراتی بوسیله FDA به عنوان سیستم تجزیه تحلیل خطر ، کنترل نقطه بحرانی Hazard Analysis Critical Control Point در دهه 90 میلادی معرفی شد.

توضیحات تکمیلی:
بطورکلی HACCP شامل هفت اصل اساسی و به شرح زیراست :
1) مشخص نمودن تمامی خطرات بالقوه ، تجزیه وتحلیل خطرات و تعیین اقدامات لازم به منظور پیشگیری .
2) تعیین نقاط کنترل بحرانی ( CCP ) .
3) تعیین حد یا حدود بحرانی برای هر CCP .
4) برقراری سیستم پایش وکنترل برای هر CCP .
5) انجام اقدامات اصلاحی درمواردی که سیستم پایش مشخص کند که CCP تحت کنترل نیست .
6) تعیین روشهایی به منظور تائید عملکرد کارای سیستم HACCP .
7) مستندسازی روشها وثبت و بایگانی مناسب برای اصول وکاربردآنها .
ایزو مناسب است برای:
صنایع غذایی

مراحل دریافت ایزو تجزیه تحلیل خطر ، کنترل و نقاط بحرانی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو تجزیه تحلیل خطر ، کنترل و نقاط بحرانی :

1)اطمینان از سلامت محصولات و عدم آلودگی آنها

2)ایجادفرصت های تجاری بین المللی

3)ایجاد اطمینان در مشتریان و نهاد های قانونی مانند اداره نظارت بر مواد غذایی و اداره ا
ستاندارد

4)بهبود یک سیستم مدیریت در سازمان

5)جلوگیری از ایجاد ضایعات در تولید و تحویل محصول ناسالم به مشتری

6)ایجاد فرهنگ پیشگیری بجای اقدام اصلاحی

7)رفع محدودیت های ناشی از تکیه تنها به بازرسی و آزمایش

8)صرفه جویی در هزینه ها

9)قابلیت اجرا در تمام فرآیندهای تولیدی

مشاهده نمونه ایزو تجزیه تحلیل خطر ، کنترل و نقاط بحرانی :

ایزو تجزیه تحلیل خطر ، کنترل و نقاط بحرانی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید