ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 45001: 2016
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ایمنی و بهداشت شغلی :

سازمان بین المللی ایزو گروهی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) را به گرد هم آورده تا استاندارد جدیدی را تدوین نمایند. استاندارد ISO 45001 به سازمانها کمک خواهد کرد تا طبق الزامات تعریف شده عملکرد بهداشت و ایمنی و در نهایت حفظ جان افراد را بهبود بخشند.
هدف از ایجاد سیستم مدیریت ISO 45001 ارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در بهداشت و ایمنی شغلی بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد

استاندارد ISO 45001، بهداشت و ایمنی شغلی، الزامات مربوط به اجرای یک سیستم مدیریتی و چارچوبی برای کاهش ریسک آسیب و بیماری به کارکنان را ارایه می نماید. این سیستم جایگزین OHSAS 18001 شده است و بهتر از تحت یک عنوان با 18001 در پکیج بکار رود.
با توجه بر اینکه بسیاری از سازمانها از استاندارد های ISO استفاده می کند لذا یکپارچگی و ادغام استاندارد ISO 45001 به عنوان یک ابزار ایمنی و بهداشت با دیگر استانداردها ( علی الخصوص در سازمانهای کوچک ) به مراتب راحت تر است.

ایزو مناسب است برای:
1) صنایع غذایی
2) شرکت های تولیدی
3) صنایع خودرو
4) شرکت های پیمانکاری
5) هتل ها

مراحل دریافت ایزو ایمنی و بهداشت شغلی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ایمنی و بهداشت شغلی :

1)شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در واحد تولیدی

2)ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی واحد

3)ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت و تعیین مسئولیت ها

4)هدفمند نمودن و یکپارچه کردن ایزو مدیریت بهداشت و ایمنی محیط کار

5)ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر در واحد تولیدی

6)شناخت قوانین و مقررات ایمنی واحد تولیدی

7)ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث

8)کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث

9)ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن

مشاهده نمونه ایزو ایمنی و بهداشت شغلی :

ایزو ایمنی و بهداشت شغلی 800000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید