ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 34000:2001
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ارزیابی و ارتقا منابع انسانی :

استاندارد 34000 ، ابزار ارزیابی و آسیب شناسی فرایندها و نتایج ارزیابی منابع انسانی است. در این استاندارد مدل فیلیپس (EFQM)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده است. استاندارد 34000 از جمله استانداردهایی است که اخیرا و از سال 2001 به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.
اعضای ایزو TC 247 “کنترل و اقدامات متقابل تقلب” توصیه می کنند که استاندارد 16125 “سیستم مدیریت امنیت” استانداری است که سری ایزو 34000 را طراحی می کند.

این استاندارد دارای 5 سطح بلوغ است. هر سطح بلوغ یک مرحله تکاملی است که سطحی از قابلیت ها را برای بهبود منابع انسانی ایجاد کرده و نهادینه می کند. هر مرحله بلوغ از چندین فرایند و هر فرایند دارای چندین هدف است که اگر برآورده شوند به توانایی آن فرایند برای اثرگذاری بر منابع انسانی منجر می شود. وقتی اهداف همه فرایندها در یک سطح بلوغ برآورده شود، سازمان آن سطح بلوغ را کسب کرده و وارد سطح جدیدی از قابلیت های منابع انسانی می شود. استاندارد 34000، 20 فرایند منابع انسانی و 12 متغیر نتیجه ای و نگرشی منابع انسانی را در قالب 34000 امتیاز (20000 فرایندها و 14000 نتایج و نگرش ها)، ارزیابی می کند. همچنین این استاندارد دستورالمل هایی برای استخدام دارد.

ایزو مناسب است برای:
1) صنایع غذایی
2) شرکت های تولیدی
3) آژانس های مسافرتی
4) صنایع خودرو
5) انتشارات
6) مراکز آموزشی
7) شرکت های پیمانکاری
8) هتل ها

مراحل دریافت ایزو ارزیابی و ارتقا منابع انسانی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ارزیابی و ارتقا منابع انسانی :

1)کنترل و ارتقا منابع انسانی

2)بهبود مستمر فرآیندهای جاری

3)کاهش هزینه های مربوط به منابع انسانی

4)افزایش اعتبار سازمان

5)بهبود عملکرد سازمان

6)ارزیابی فرآیندهای جاری سازمان

7)عارضه یابی فرآیند ارزیابی منابع انسانی

8)ترغیب مدیریت فعالانه

مشاهده نمونه ایزو ارزیابی و ارتقا منابع انسانی :

ایزو ارزیابی و ارتقا منابع انسانی 850000 تومان افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید