ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 17025: 2005
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون :

توضیحات مختصر:
استاندارد بین المللی ایزو 17025 شامل کلیه الزاماتی بود که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها رابرآورده سازند تا استقرارسیستم مدیریتی مرتبط اثبات شده و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر باشند.
مراجعی که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند بایستی استاندارد ایزو 17025 را به عنوان مبنای تأیید صلاحیّت به کار برند. در بند 4 استاندارد، الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحیّت فنی جهت نوع آزمون ها یا کالیبراسیون آزمایشگاه ها مشخص می شود.

توضیحات تکمیلی:
با به کارگیری روز افزون سیستم های مدیریتی، این سوال بوجود آمده است که آیا آزمایشگاه ها، قادر به اجرای سیستم مدیریت کیفیت هستند که با استاندارد ایزو9001 و سایر استانداردهای بین المللی مرتبط منطبق باشد. در ایزو 17025 سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردایزو9001 مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و کالیبراسیون که در سیستم مدیریت آزمایشگاه منظور شده مدنظر قرار گیرد. به کارگیری این استاندارد همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و هماهنگ کردن استانداردها و روشهای اجرایی کمک می کند. مسئولیت هرآزمایشگاه این است که فعالیتهای آزمایش وکالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات این استاندارد رعایت شود وخواسته‌های مشتریان، مراجع قانونی یا سازمانهایی که آزمایشگاهها را به رسمیت می ‌شناسند، نیز برآورده گردد. این استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی می‌باشد. برآورده شدن این دو به معنی داشتن صلاحیت بر اساس استاندارد ایزو17025 است.

ایزو مناسب است برای:
کلیه صنایع و واحدهای صنعتی و تولیدی مجهز به آزمایشگاه

مراحل دریافت ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون :

نتایج و فواید استفاده از ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون :

1)ارتقای سطح آزمايشگاه‌هاي عضو و كسب اعتبار بين‌المللي

2)افزايش اطمينان از صحت نتايج ارايه شده توسط آزمايشگاه‌ها

3)كسب اطمينان از كاليبره شدن مستمر تجهيزات آزمايشگاه‌ها

4)استاندارد كردن روشهاي اجرايي و مديريتي آزمايشگاه‌ها

5)ارتقاء سطح مشتري مداري آزمايشگاه‌ها

6)تسهیل همکاری میان آزمایشگاه و سایر سازمانها

7)امکان پذیرش آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف مؤسسه استاندارد يا ساير مراجع ذي صلاح ملي/ بين المللي

8)امکان ارایه خدمات در سطح بین المللی

9)انطباق استانداردهای ایزو 9001 - 9002 با این استاندارد

مشاهده نمونه ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون :

ایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 800000 تومان افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید