ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO/TS 29001+ OHSAS 18001+ ISO 20815
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

ISO /TS 29001
ایزو 29001 که در نتیجه شراکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز (API صنایع نفت و گاز آمریکا)بوجود آمده در زنجیره تامین نفت و گاز تمرکز دارد. استاندارد ایزو TS 29001 بر اساس ایزو 9001 بوده و با تمرکز بر جلوگیری از خسارات و کاهش تنوع و ضایعات فراهم کنندگان خدمات ویژگی های تکمیلی را دارا می باشد. این ویژگی ها بطور جداگانه ای بوجود آمده اند تا از دقیق بودن و اصلاح پذیری آنها اطمینان حاصل شود. همچنین در تامین کیفیت کالا ها و خدمات تولید گنندگان یکپارچکی دقیق و اطمینان فزاینده ای دارند. این مساله زمانی اهمیت می یابد که عدم تامین کالا و خدمات;عواقب بدی برای شرکتهاوصنایع وابسته خواهد داشت.

OHSAS 18001
استاندارد بهداشت و ایمنی محیط کاری OHSAS 18001، یک سری بازنگری سلامت و ایمنی فضای کسب و کار برای سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت است. این استاندارد به سازمان امکان میدهد تا تهدیدات سلامتی و ایمنی را تحت کنترل درآورد و در پاسخ به تقاضای گسترده ی یک استاندارد شناخته شده که دارای مدرک و ممیزی است توسعه یابد.

ISO 20815
ایزو 20815 معرفی کننده مفهوم تضمین محصول در سیستم ها و عملیات مرتبط با حفاری اکتشافی، استخراج، فرآوری و انتقال منابع نفت، گاز و پتروشیمی است. ایزو 20815 تاسیسات و فعالیت های ابتدایی (شامل فعالیت های زیر دریا)، میانی و نهایی را پوشش می دهد. این ایزو بر روی تضمین محصولات نفتی و گازی، فرآوری و فعالیت های مربوطه تمرکز می کند و تحلیل قابلیت اعتماد و نگهداری اجزای آنرا تحت پوشش قرار می دهد

مراحل دریافت ایزو ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

1)افزایش کارایی و بهبود کیفیت

2)بهبوداستراتژی شرکت

3)رضایت کارکنان

4)فرآیندبهبودمستمر

5)توجه به پیشگیری از بروز خطا

6)استحکام درقابلیت اطمینان وامکان پذیری فرآیند

7)ارزش افزوده بیشتردر فعالیت ها

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی :

ایزو ویژه برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 1500000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید