ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : HSE-MS+ ISO/TS 16949+ ISO 34000
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای صنایع خودرو سازی :

سیستم HSE-MS
این سیستم برگرفته از راهنمای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE -MS) است که توسط کمیته HSE شرکت نفتی بین المللی شل انتشار یافته است. شرکت شل نظامنامه HSE خود را براساس راهنمای تهیه شده توسط انجمن بین المللی اکتشاف و تولید صنعت نفت (EP Forum) و در چارچوب سری استاندارد های سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000 تهیه نموده است، بطوریکه در آن مدیریت ایمنی و بهداشت و مدیریت محیط زیست پشتیبان یکدیگر بوده و در مسیر حرکتی خود، هر کدام به دیگری نزدیک شده بطوریکه در این مسیر به سمت سیستم های مدل ISO 9000 سوق داده می‌شوند. در نظر گرفتن همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، چارچوبی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن بتوان تصمیم گیری نمود و یک توازن نسبی را برقرار کرد.

ISO/ TS 16949:
به وسیله استاندارد ایزو TS 16949 میتوان باعث نزدیک کردن خواسته وانتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت سازندگان قطعات خودرو وایجاد زبانی مشترک مابین آنها وخودرو سازان شد همچنین این استاندارد ایجاد معیارها ی تخصصی همراه با الزامات مشتریان ، الزامات یک سیستم مدیریت را برای استفاده در کل زنجیره تامین قطعات و ملزومات خودرو سازی معین می نماید
عرضه کنندگان مستقیم و غیر مستقیم، کارخانه های خودرو سازی که هدفشان حفظ و یا بدست آوردن جایگاه در وضعیت رقابتی بازار با استفاده از تولید قطعات با کیفیت بالاتر است.

ISO 34000
استاندارد 34000 ، ابزار ارزیابی و آسیب شناسی فرایندها و نتایج ارزیابی منابع انسانی است. در این استاندارد مدل فیلیپس (EFQM)، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده است. استاندارد 34000 از جمله استانداردهایی است که اخیرا و از سال 2001 به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.
اعضای ایزو TC 247 “کنترل و اقدامات متقابل تقلب” توصیه می کنند که استاندارد 16125 “سیستم مدیریت امنیت” استانداری است که سری ایزو 34000 را طراحی می کند.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای صنایع خودرو سازی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای صنایع خودرو سازی :

1)افزایش کارایی و بهبود کیفیت

2)اطمینان از آنکه رضایت مشتری در فرآیند شکل گیری محصول کاملا تحقق پیدا می کند

3)بهبود استراتژی شرکت

4)رضایت کارکنان

5)رضایت مشتری و تولید کنندگان

6)فرآیند بهبود مستمر

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای صنایع خودرو سازی :

ایزو ویژه برای صنایع خودرو سازی 1600000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید