ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 100006+ ISO 16817+ HSE-MS
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای شرکت‌های عمران و معماری :

ISO 100006
استاندارد ایزو 10006، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – راهنما برای سیستم مدیریت کیفیت در پروژه‌ها می‌باشد. این استاندارد راهنمایی‌هایی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در انواع پروژه‌های کوچک یا بزرگ، کوتاه یا طولانی مدت با هرنوع محصول و هر نوع فرآیند اجرایی و در محیط‌های گوناگون با سطح پیچیدگی مختلف، ارایه می‌دهد. استاندارد ایزو 10006 مانند سایر استاندارهای مرتبط با سیستم مدیریت کیفت بر 8 اصل مدیریت کیفی که شامل مشتری محوری، راهبری، مشارکت کارکنان، رویکرد فرآیندی، رویکرد سیستمی در مدیریت، بهبود مداوم، رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری و روابط سود بخش متقابل با تامین کننده بنا شده است.

ISO 16817
استاندارد ایزو 16817در رابطه با نمای داخلی ساختمان به طراحان ، معماران ، سازندگان و ناظران در اطمینان از آخرین دستاوردها در زمینه های ایمنی ، بهداشتی ، رفاهی و بهره وری ساکنین و کاربران تدوین شده است.نمای داخلی ساختمان صرفاً اشاره بر بیش از یک محیط روشن و راحت برای انجام کار دارد. ایزو 16817 با توجه به پارامترهای مختلف و کارآمد بر کیفیت محیط داخل ساختمان، چارچوبی ارائه می نماید

سیستم HSE-MS
این سیستم برگرفته از راهنمای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE -MS) است که توسط کمیته HSE شرکت نفتی بین المللی شل انتشار یافته است. شرکت شل نظامنامه HSE خود را براساس راهنمای تهیه شده توسط انجمن بین المللی اکتشاف و تولید صنعت نفت (EP Forum) و در چارچوب سری استاندارد های سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9000 تهیه نموده است، بطوریکه در آن مدیریت ایمنی و بهداشت و مدیریت محیط زیست پشتیبان یکدیگر بوده و در مسیر حرکتی خود، هر کدام به دیگری نزدیک شده بطوریکه در این مسیر به سمت سیستم های مدل ISO 9000 سوق داده می‌شوند. در نظر گرفتن همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، چارچوبی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن بتوان تصمیم گیری نمود و یک توازن نسبی را برقرار کرد.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای شرکت‌های عمران و معماری :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای شرکت‌های عمران و معماری :

1)ارتقا عملکرد انرژی و پایداری ساختمان

2)رضایت و سلامت مشتری

3)ایجاد رفاه و بهره وری

4)رضایت کارکنان

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای شرکت‌های عمران و معماری :

ایزو ویژه برای شرکت‌های عمران و معماری 1600000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
کاوش را در تلگرام دنبال کنید