ایزو مدیریت کیفیت

  • استاندارد : ISO 13485+ ISO 15189+ ISO 14971
  • درج لوگوی گواهی شونده در گواهینامه : دارد
  • نحوه استقرار : ممیزی غیرحضوری

توضیحات ایزو ویژه برای سازمان‌های پزشکی :

ISO 13485
استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485 بمنظور کمک به سازمان ها در طراحی، توسعه، نصب و راه اندازی محصول و ارائه خدمات در زمینه تجهیزات
پزشکی طراحی و تدوین شده و حاوی الزاماتی است که سازمان ها را در طراحی، توسعه و تدارک خدمات مربوطه راهنمایی می کند.

ISO 15189
هدف از تدوین ایزو15189 تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.
ایزو 15189 توسط آزمایشگاه های پزشکی برای ایجاد و تکوین سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی صلاحیت خود کاربرد دارد. همچنین به وسیله نهادهای تایید صلاحیت در تایید یا تشخیص صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ISO 14971
استاندارد بین المللی ایزو 14971:2007، (تجهیزات پزشکی – کاربرد مدیریت ریسک در تهجیزات پزشکی) یک استاندارد تعیین کننده و جهانی در بخش تجهیزات پزشکی است. این یک استاندارد مدیریتی است که کل چرخه عمر انواع تجهیزات پزشکی را دربرمی گیرد.

مراحل دریافت ایزو ویژه برای سازمان‌های پزشکی :

نتایج و فواید استفاده از ایزو ویژه برای سازمان‌های پزشکی :

1)افزایش بهره وری

2)هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت

3)ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند پزشکی

4)ایجاد زنجیره موثر بین مشتری و سازمان و عرضه کننده

5)استفاده بهتر و بهنیه از تجهیز پزشکی

مشاهده نمونه ایزو ویژه برای سازمان‌های پزشکی :

ایزو ویژه برای سازمان‌های پزشکی 1600000 تومان افزودن به سبد
آیا به ایزو بین المللی نیاز دارید؟افزودن به سبد
دنبال کننده کاوش در اینستاگرام باشید